twitter chevron-down angle-left angle-right chevron-up arrow-up icon_check close envelope-o fb instagram menu search youtube-play

Contact us

Contact info

Dragutina Domjanića 38

10363 Adamovec (Zagreb), Croatia

OIB: HR87190278781

ŽAC-JELOVEČKI-95 d.o.o.

Contact us

Send us an enquiry.

How to reach us?

Check our detailed description how to get to our headquarters.

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Žac-Jelovečki-95 d.o.o. Više o projektu a.neuralab.site